rsz_5abm_gulve_flydegulve__01_plask

FLYDEGULVE

 

Blandt de førende. ABM Gulve er blandt de førende gulventreprenører inden for flydegulve (selvnivellerende gulve eller tyndpudsgulve), dvs. gulve i flydemørtel og flydeanhydrit.

Det er gulve, som overholder snævre tolerancer og har optimal planhed.

 

De to typer. Gulve, baseret på flydemørtel, lægges ved lagtykkelser fra 0 til 30-35 mm.

Flydeanhydrit lægges ved lagtykkelser over 30-35 mm.

Uanset lagtykkelse er gulvene gangbare efter få timer.

Den endelige udtørring afhænger af forholdene.

 

Vore flydegulve udføres af dansk arbejdskraft med fabriksfremstillede danske materialer fra mobil gulvfabrik.

Kapaciteten er op til 500 kvm flydegulv i timen, udlagt i højder op til ca. 50 m.

Men vi rykker gerne ud til mindre og jordnære opgaver!

Vi kan komme stort set overalt, og i givet fald kan vi arbejde uafhængigt af vand og el på byggepladsen.

 

Bred anvendelse. ABM Gulve med flydemørtel eller flydeanhydrit er lige velegnet ved nybyggeri og renoveringsopgaver, og anvendes bl.a. i kontorer, institutioner, forretninger, lagerlokaler, værksteder, udstillinger og boliger.

 

Kontakt os! ABM Gulve ligger inde med stor ekspertise inden for gulve og gulvkonstruktioner, og vi vil gerne tages med på råd i den indledende fase i jeres projekt.

 

Læs her om de mange fordele ved flydegulve.

 

abm gulve nivell

abm gulve udlægning 2

abm gulve flydegulve BASE Horsens