abm_gulve_termogulve_01

EKSEMPLER

 

LightHouse Aarhus. Ved dette prestigebyggeri på Aarhus Havn har ABM Gulve været underleverandør til hovedentreprenøren M.T. Højgaard A/S.

ABM Gulve har lagt ca. 10.000 kvm termogulve på etageadskillelsens betondæk.

Herover er monteret rionet og varmeslanger, hvorefter vi har lagt flydeanhydrit – også ca. 10.000 kvm.

Slutgulvet – sidste lag – er typisk egeparket.

 

 

Åkjær Gods. På Åkær Gods ved Odder omfattede opgaven 600 kvm opretning af gulve samt isolering, hvilket blev gennemført på én arbejdsdag.
Opretningen omfattede niveauforskelle på op til 46 cm i den gamle, fredede hovedbygning.
En opretning kunne være foretaget som en traditionel strøopbygning. Men det ville have været tidkrævende og dyrt – og ikke spor bedre. Og de gamle gulve af 2 tommer egeplanker med den underliggende bjælkeopbygning kunne rigeligt bære termogulvet.